logowanie
poniedziałek, 21 sierpień 2017 r.
 
Michael Jackson biography, photo, video
 Szukaj
Michael Jackson biography, photo, video
Michael Jackson biography, photo, video
 
Początki i okres średniowiecza

Historia osadnictwa na praskim brzegu sięga początków poprzedniego tysiąclecia. W X-XI wieku na obszarze dzisiejszej dzielnicy Warszawy „Bródno” istniał warowny gród oraz osada. Do dziś są to najstarsze odnalezione przykłady zorganizowanego osadnictwa na obszarze Warszawy. Pierwsza wzmianka o osadzie Praga pochodzi z 1432 roku.

 

Warszawa w tym czasie nie była jeszcze stolicą Polski, ale nabierała na znaczeniu jako ważny punkt komunikacyjny oraz jako miejsce zbierania się Sejmów Walnych. Spowodowało to konieczność budowy stałego mostu na Wiśle łączącego Warszawę z praskim brzegiem. Pierwszy most został wybudowany w latach 1568-73 staraniem Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Most przetrwał aż 30 lat. Wiosną 1603 roku zwalił się pod naporem kry.

W kwietniu 1573, na praskim brzegu, na polach wsi Kamion miała miejsce pierwsza wolna elekcja króla Polski. Blisko 50 tys. szlachty – ze wszystkich województw Rzeczpospolitej zebranej na polach kamienieckich wybrało Henryka Walezego. Po raz drugi i zarazem ostatni wyboru króla Polski w Kamieniu dokonano w roku 1733. Królem Polski został wówczas wybrany August III Sas.
Pierwsza wolna elekcja

17 stycznia 1583 r. wieś Praga została kupiona przez hetmana Jana Zamoyskiego. Hetman odstąpił następnie Pragę biskupowi kamienieckiemi Marcinowi Białobrzeskiemu. W posiadaniu biskupów znaczna część Pragi pozostawała aż do końca XVIII wieku.

poprzednia  { 1 | 2następna
Babaryba
Michael Jackson biography, photo, video