logowanie
środa, 20 wrzesień 2017 r.
 
Michael Jackson biography, photo, video
 Szukaj
Michael Jackson biography, photo, video
Michael Jackson biography, photo, video
 
Czasy nowożytne
Praga była wielokrotnie niszczona i pustoszona podczas licznych wojen XVII i XVIII stulecia. Szczególnie dotkliwie ucierpiała w czasie wojny polsko – szwedzkiej w 1656 roku oraz w czasie wojny północnej (1700-1721). Pragi nie oszczędziła także zaraza, która wybuchła w latach 1708-1712.

Odradzenie Pragi następowało stopniowo w XVIII wieku. Rozwijał się handel. Budowano nowe domy, kościoły a także dwory możnych i wpływowych rodów.

W 1770 roku miasteczka znajdujące się na prawym brzegu rzeki - Praga, Skaryszew i Kamion zostały otoczone wałami, zwanym Okopami Lubomirskiego. Cały ten obszar zaczęto określać wspólnie jako Praga. W dwadzieścia lat później – w roku 1791 obszar znajdujący się w obrębie wałów został włączony do Warszawy. Wzdłuż wałów wystawiono wówczas rogatki miejskie, na których pobierano stosowne opłaty.

W ostatnich latach I Rzeczypospolitej na Pradze znajdowało się przy 39 ulicach 540 zabudowanych posesji zamieszkanych przez 7300 mieszkańców. Istniało 20 garbarni zlokalizowanych w większości blisko rzeki, 11 browarów i 9 karczm.

W 1794 roku Praga stała się areną tragicznych wydarzeń kończących Insurekcję Kościuszkowską. W czasie szturmu miasta 4 listopada, wojska rosyjskie dokonały rzezi ludności (liczbę ofiar cywilnych szacuje się na ok. 7 tys.) i zniszczyły doszczętnie Pragę.W czasach Księstwa Warszawskiego, w związku z budową ziemnych fortyfikacji napoleońskich, rozebrano większą cześć zabudowy Pragi, w tym wszystkie świątynie, z wyjątkiem obronionej przez mieszkańców Kaplicy Loretańskiej przy kościele bernardynów.
poprzednia  { 1 | 2następna
Michael Jackson biography, photo, video