logowanie
środa, 20 wrzesień 2017 r.
 
Michael Jackson biography, photo, video
 Szukaj
Michael Jackson biography, photo, video
Michael Jackson biography, photo, video
 
XX wiek i dziś
W 1916 do Warszawy przyłączono praskie przedmieścia – m.in. Nowe Bródno, Targówek, Grochów i Saską Kępę. Wzrastała liczba mieszkańców: w 1882 r. było to ok. 16 tys., w 1913 już ponad 90 tys., aby pod koniec lat 20. XX w. przekroczyć 200 tys. Praga zamieszkiwana była wówczas przez ludność przeważnie niezamożną, także pochodzenia żydowskiego (ok.1/3 ludności).

W sierpniu 1920 roku Praga znajdowała się na bezpośrednim zapleczu frontu wojny polsko-bolszewickiej. Tu formowały się jednostki ochotnicze, stąd wysyłano zaopatrzenie. Na przedmieściach Pragi rozegrała się w tym czasie decydująca bitwa tej wojny.

II Rzeczpospolita to czas dynamicznego rozwoju całej Warszawy, w tym również Pragi. W tym okresie został oddany do użytku Ogród Zoologiczny, kolejowa linia średnicowa, fabryka czekolady „Wedla” i nowoczesna zajezdnia tramwajowa przy ul. Kawęczyńskiej. W 1928 r., w wyniku nowego podziału administracyjnego Praga została podzielona na dwie dzielnice: Pragę Północ i Pragę Południe.

W czasie ostatniej wojny zabudowa Pragi uległa zniszczeniu w ok. 25% (większość stanowiły budynki przemysłowe), co wobec zagłady zabudowy lewego brzegu (Warszawa została zburzona w 85 %) wydaje się liczbą znikomą.

Mało znana jest historia walk na Pradze w czasie powstania warszawskiego. Walki na prawym brzegu Wisły toczyły się przez pierwsze trzy dni powstania i zakończyły się zajęciem kilku znaczących budynków. Łącznie, po praskiej stronie poległo ponad 300 powstańców.

poprzednia  { 1 | 2następna
Babaryba
Michael Jackson biography, photo, video