logowanie
środa, 20 wrzesień 2017 r.
 
Michael Jackson biography, photo, video
 Szukaj
Michael Jackson biography, photo, video
Michael Jackson biography, photo, video
 
Kamionek (d. Kamion)
Dzieje tej części warszawskiej Pragi sięgają XI wieku, gdy funkcjonowała tu przeprawa przez Wisłę. W 1573, na polach Kamionu, odbyło się ważne wydarzenie dla historii całej Polski – pierwsza wolna elekcja.

Osada Kamion stała się własnością Stanisława Poniatowskiego (bratanka króla Stanisława Augusta), który w 1780 r. utworzył tu jurydykę. Główną ulicą jurydyki była dzisiejsza ul. Zamoyskiego. Na skutek zniszczeń i zmian własnościowych, po 1795 r. Kamion przekształcono na Kamionek.

Na cmentarzu utworzonym prawdopodobnie w XIII/XIV wieku wystawiono drewniany kościółek z gotycką figurą Matki Bożej Kamionkowskiej (figura obecnie znajduje się w kościele MB Loretańskiej przy ul. Ratuszowej). W czasie potopu szwedzkiego świątynia uległa zniszczeniu. Na cmentarzu postawiono wówczas drewnianą kaplicę wraz z kostnicą. Kaplicę rozebrano ok. 1750 r., a kostnica dotrwała do 1912 r., gdy uległa rozbudowie i zaczęła pełnić funkcje sakralne.

W 1920 r. komitet budowy nowego murowanego kościoła wystosował do Sejmu RP pismo z propozycją budowy na historycznym Kamionku Świątyni Opatrzności Bożej, której wystawienie w podzięce za uchwalenie Konstytucji 3 maja ślubował jeszcze Sejm Czteroletni. Jednak koncepcji tej nie zrealizowano, a w obliczu odniesionego zwycięstwa w wojnie z bolszewikami postanowiono wybudować na Kamionku nową świątynię - wotum za zwycięstwo w wojnie z Rosja Radziecką.

Nowoczesny kościół powstał w latach 1929-33 według projektu Konstantego Jakimowicza po rozbiórce dotychczasowej kaplicy. Pierwszą mszę w nowej świątyni odprawiono 15 sierpnia 1931 r.
 
Michael Jackson biography, photo, video