logowanie
środa, 20 wrzesień 2017 r.
 
Michael Jackson biography, photo, video
 Szukaj
Michael Jackson biography, photo, video
Michael Jackson biography, photo, video
Ulica Kępna
autor: Michał Pilich

Ulica Kępna nie należy do najdłuższych ani do najruchliwszych na Pradze. Jakby niemrawo zaczyna swój bieg od ulicy Wrzesińskiej, aby w pełni "rozwinąć skrzydła" pomiędzy ulicami Jagiellońską a Targową. Na tym to odcinku prawie nieprzerwanie zachowały się po obu jej stronach stare domy. Ostatni, końcowy odcinek Kępnej, o którym rzadko kto pamięta, stanowi kilkunastometrowa uliczka pomiędzy kamienicami przy Targowej 48 i 50/52. Obecnie jest to boczne wejście na Bazar Różyckiego, ale wedle pierwotnych planów z początku naszego stulecia miało być to dalsze przedłużenie Kępnej łączące Targową z ulicą Brzeską. Przedsięwzięcia nigdy jednak nie zrealizowano, a króciutki odcinek naszej ulicy stanowi teraz tylko relikt dawnych zamierzeń.

Nie nastręcza trudności domyślenie się od czego pochodzi nazwa ulicy. Na pewno od jakiejś kępy, a najbliższą taką "kępą" jest Saska Kępa. Zacznijmy jednak od początku. Otóż 4 kwietnia 1629 w warszawskim ratuszu została zawarta umowa, na mocy której władze miasta wydzierżawiały holenderskim osadnikom, zaprawionym w walce z wodnym żywiołem, podmokłe grunty dzisiejszej Saskiej Kępy. Wkrótce tereny te zaczęto nazywać Kępą Holenderską (lub Olenderską), a obecna nazwa przyjęła się, gdy włości te przeszły w dzierżawę królów polskich z dynastii saskiej. Saska Kępa oddzielona była wówczas od Pragi wiślanym starorzeczem, którego współczesnymi pozostałościami są Port Praski i Jezioro Kamionkowskie (teraz rozdzielone nasypem kolejowym i Aleją Zieleniecką).

W celu umożliwienia komunikacji pomiędzy oboma brzegami budowano niewielkie, drewniane mosty. Widoczne są one już na osiemnastowiecznych planach np. most znajdujący się trochę bliżej Wisły w stosunku do linii dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej. Most ten nie zawsze pojawia się na planach Warszawy, zapewne ze względu na swą nietrwałość.

poprzednia  { 1 | 2 | 3 | 4następna
Babaryba
Michael Jackson biography, photo, video