logowanie
środa, 20 wrzesień 2017 r.
 
Michael Jackson biography, photo, video
 Szukaj
Michael Jackson biography, photo, video
Michael Jackson biography, photo, video
 
Uczelnie na Pradze
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie działa od roku 1995. W dziesięciolecie istnienia Uczelni, oddana została do użytku nowa część kampusu, zbudowana na miarę XXI wieku – nowoczesna architektura budynków, przestronne aule i sale seminaryjne, basen, hala sportowa, sala widowiskowo-koncertowa. W Wyższej Szkole Menedżerskiej studiuje ok. 13 tys. osób, na kierunkach: Prawo, Zarządzanie i marketing, Stosunki międzynarodowe, Administracja, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia oczekuje na zezwolenie na uruchomienie nowych kierunków: Pedagogika, Pielęgniarstwo, Transport, Europeistyka.
ul. Kawęczyńska 26
tel.: 619 07 58
e-mail: rekrutacja@mac.edu.pl
www.mac.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Powstała w 1997 roku. Założycielem uczelni jest Oddział Zrzeszenia Prawników Polskich w Warszawie przy ścisłej współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 1998 roku prowadzi pięcioletnie studia magisterskie na kierunku prawa w trybie dziennym i zaocznym. Powstanie Uczelni było odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stawia przed prawnikami rzeczywistość wielkich przemian gospodarczych i ustrojowych w kraju, gwałtowny rozwój usług prawniczych i procesy integracji Polski ze strukturami europejskimi.
ul. Grodzieńska 21/29
tel. 619 02 83
e-mail: dziekanat@ewspa.edu.pl
www.ewspa.edu.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Jest uczelnią niepaństwową powołaną do życia w dniu 12 maja 1993 roku. 28 czerwca 1999 roku Komisja Akredyta-cyjna Europejskiej Fundacji Rozwoju Zarządzania (EFMD), na posiedzeniu w Edynburgu, przyznała uczelni prestiżową akredytację Europejskiego Systemu Doskonalenia Jakości - EQUIS. Uczelnia jest jedynym, w tym elitarnym gronie, repre-zentantem Europy Środkowo-Wschodniej. Szkoła ma również galerię „U Koźmińskiego”, która
co jakiś czas organizuje wystawy.
ul. Jagiellońska 59
tel.: 519 21 75
e-mail: wspiz@wspiz.edu.pl
www.wspiz.pl
poprzednia  { 1 | 2następna
Babaryba
Michael Jackson biography, photo, video