logowanie
środa, 20 wrzesień 2017 r.
 
Michael Jackson biography, photo, video
 Szukaj
Michael Jackson biography, photo, video
Michael Jackson biography, photo, video
 
O projekcie

Prawobrzeżna Warszawa jest stale postrzegana jako nieciekawa, zaniedbana i niebezpieczna część stolicy. Z drugiej strony, dzięki uniknięciu zagłady w czasie ostatniej wojny, nazywana jest niekiedy najbardziej warszawską z dzielnic i dzięki swojemu autentyzmowi budzi coraz większe zainteresowanie. Dodatkowo jest to miejsce tętniące dziś życiem kulturalnym w skali niespotykanej w Warszawie. Na terenach dzielnic Praga Północ oraz Praga Południe mieszczą się centra artystyczne, zrzeszenia twórców sztuki i kultury niezależnej.

Projekt stworzenia serwisu internetowego o Warszawskiej Pradze jest naturalną konsekwencją i kontynuacją działań Fundacji poświęconych Pradze prowadzonych w latach 2005 – 2007. W tym czasie wydany został przewodnik po Pradze autorstwa Michała Pilicha – młodego varsavianisty specjalizującego się w tematyce praskiej oraz wersja angielskojęzyczna książki.

Nawiązaliśmy wiele wartościowych kontaktów z instytucjami, organizacjami oraz twórcami realizującymi swoje projekty artystyczne i kulturalne na Pradze. W wyniku tych działań dostrzegliśmy potrzebę rozpowszechnienia treści zgromadzonych w celu realizacji projektów wydawniczych również w Internecie, co przyczyniłoby się do zwielokrotnienia efektu podjętych do tej pory działań.

Niniejsza strona ma na celu uzupełnienie luki w katalogu polskich stron WWW poświeconych warszawskiej Pradze oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców miasta i turystów na temat prawobrzeżnej Warszawy oraz oferty praskich środowisk artystycznych i kulturotwórczych.

Poprzez realizację projektu chcielibyśmy również zwrócić uwagę na konieczność kontynuowania procesów rewitalizacji zaniedbanych części miasta. Mamy nadzieję, że nasz serwis przyczyni się do zwiększenia zainteresowania Pragą jako miejscem interesującym i atrakcyjnym zarówno wśród mieszkańców stolicy jak i turystów.
 
Babaryba
Michael Jackson biography, photo, video