Michael Jackson biography, photo, video
logowanie
środa, 20 wrzesień 2017 r.
   Szukaj
Michael Jackson biography, photo, video
[12] InfoPraga
Praski punkt informacji turystycznej i kulturalnej, który swoją działalnością znacznie wykracza poza ramy zwykłego punktu IT.
Zespół InfoPraga, założonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski, stawia sobie za zadanie promować atrakcje turystyczne dzielnicy, dostarczać bieżących informacji o wydarzeniach kulturalnych oraz kreować wizerunek Pragi poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i aktywne włączenie się w działalność na rzecz aktywizacji kulturalnej Prażan. InfoPraga:
- koordynuje lokalne projekty adresowane do mieszkańców: spotkania, spacery, itp.
- wydaje własne publikacje informacyjne o tematyce praskiej oraz produkuje praskie gadżety
- prowadzi minigalerię praskiej sztuki współczesnej
- prowadzi praski wortal internetowy www.infopraga.com.pl z rozbudowaną częścią aktualności kulturalnych
- uczestniczy w tworzeniu koncepcji promocji Pragi i podnoszenia jej atrakcyjności, zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających

ul. Ząbkowska 36
03-736 Warszawa
tel.: 022 670 01 56;
e-mail: infopraga@infopraga.com.pl
www: http://www.infopraga.com.pl